Honvédelmi Közlöny 9. szám

2018.10.03 06:04

A Magyar Közlöny 150. számában Honvédséget érintő dokumentum nincs 

https://www.magyarkozlony.hu/

A Honvédelmi Közlöny 9. számában 

https://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/index.php?m=2&p=0290&k=13 

katlog relevanciájú dokumentumok:

1/ A honvédelmi miniszter 32/2018. (IX. 13.) HM utasítása a hadfelszerelés rendszerbe kerülésének és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 10/2016. (III. 10.) HM utasítás módosításáról [A Hivatalos Értesítőből már referáltuk]

 

2/ A Honvéd Vezérkar főnökének M/5/2018. (HK 9.) HVKF intézkedése a Magyar Honvédség katonai szervezetei egyes technikai eszközeinek mennyiségi és hadrafoghatósági adatai, illetve egyes képességekre vonatkozó adatok jelentésének rendjéről*

3/ A Honvéd Vezérkar főnökének 291/2018. (HK 9.) HVKF szakutasítása NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról ... 

      4. STANAG 2182 (ED3) (RD1) – ALLIED JOINT DOCTRINE FOR LOGISTICS–AJP-4(B)–Szövetséges Összhaderőnemi Logisztikai Doktrína című NATO egységesítési egyezmény nemzeti elfogadásra kerül a következők szerint: a) témafelelős: Honvéd Vezérkar Logisztikai Csoportfőnökség (a továbbiakban: HVK LOGCSF); b) témakezelő: HVK LOGCSF; c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 12 hónapon belül; d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO egységesítési egyezmény a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerüljön bevezetésre a Honvéd Vezérkar főnök szakutasításával, magyar nyelven, teljes terjedelemben, és e) megjegyzés: Magyarország nem tekinti az egészségügyi biztosítást logisztikai funkciónak.

 

Egyéb, érdeklődésre számottartó dokumentumok, többek között:

1/ 13/2018. (VIII. 31.) HM rendelet

"A honvédelemért felelős miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/2012. (VIII. 28.) HM rendelet módosításáról" [A Magyar Közlönyből már referáltuk]

2/ A köztársasági elnök 386/2018. (VIII. 17.) KE határozata altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk(4)bekezdése)pontja,valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – dr. Böröndi Gábor László vezérőrnagyot 2018. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2018. július 30.

Áder János s. k., köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3.

Dr. Benkő Tibor s. k., honvédelmi miniszter

3/ A köztársasági elnök 388/2018. (VIII. 17.) KE határozata altábornagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dr. Béres János vezérőrnagyot 2018. augusztus 20-ai hatállyal altábornaggyá előléptetem.

Budapest, 2018. július 30.

Áder János s. k., köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3.

Dr. Benkő Tibor s. k., honvédelmi miniszter

4/ A köztársasági elnök 387/2018. (VIII. 17.) KE határozata dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.cikk(4)bekezdése)pontja,valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Garas László ezredest 2018. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. július 30.

Áder János s. k., köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3. Dr. Benkõ Tibor s. k., honvédelmi miniszter

5/ A köztársasági elnök 389/2018. (VIII. 17.) KE határozata dandártábornoki kinevezésrõl

Az Alaptörvény 9.cikk(4)bekezdése)pontja,valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Dr. Pohl Árpád ezredest 2018. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2018. július 30.

Áder János s. k., köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2018. augusztus 3.

Dr. Benkõ Tibor s. k., honvédelmi miniszter

6/ A Honvéd Vezérkar főnökének 278/2018. (HK 9.) HVKF parancsa az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójában részt vevő Magyar Kontingens kivonásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról*

7/ A Honvéd Vezérkar főnökének 301/2018. (HK 9.) HVKF parancsa a budapesti Lánchíd kiváltásával kapcsolatos hídépítési feladatok végrehajtásának felméréséről