Honvédelmi Közlöny 11. szám

2018.12.01 08:31

A Honvédelmi Közlöny 11. számában - https://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/13/PDF/2018/11.pdf - több, már a Hivatalos Értesítőben, illetve a Magyar Közlönyben megjelent dokumentumot olvashatunk:

"A Kormány 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozata a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről"

"Az Országgyûlés 25/2018. (X. 31.) OGY határozata a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról"

"A Kormány 1554/2018. (XI. 5.) Korm. határozata a kesznyéteni Sajó-híd felújításának idõszakában történõ átkelés ideiglenes biztosításáról"

"A Kormány 1561/2018. (XI. 10.) Korm. határozata egyes állami tulajdonú ingóságok tulajdonjogának a moldovai Védelmi Minisztérium Diagnosztikai Központ részére történõ ingyenes átruházásáról"

A logisztikai területet közvetlenül érintő dokumentumok:

"A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának és a Honvéd Vezérkar főnökének 66/2018. (HK 11.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedése az önkéntes területvédelmi feladatokat ellátó új területvédelmi szervezetekkel összefüggő egyes szervezési feladatok végrehajtásáról"

"A Honvéd Vezérkar főnökének 370/2018. (HK 11.) HVKF parancsa a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer téli időszakra történő felkészülésének egyes feladatairól"

"A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnokának 468/2018. (HK 11.) MH 64. LE PK intézkedése a csapatkarjelzés rendszeresítéséről"

Szolgálati könyvek hatályon kívül helyezése:

Hatályát veszti a) a Honvédelmi Minisztérium által 1973-ban kiadott, Kt/73 cikkszámú „A8K14 rakéta lőtáblázat RLT-550 I-II. rész. Alaplőtáblázatok” és b) a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének 035/1987. utasításával hatálybaléptetett, Kt/145cikkszámú „Szakutasítás a rakétacsapatok és tüzérség harci alkalmazására IV. rész harcászati rakétaosztály, -üteg” címû szolgálati könyv.

Főnökségi kiadványok:

 „Segédlet a Honvéd Testalkati Programban történő részvételre” 

 „Segédlet a Magyar Honvédség személyi állománya egészségtudatos táplálkozásához”

 „Segédlet a Magyar Honvédség személyi állománya étlaptervezésének optimalizálásához”

Szolgálati könyvek módosítása:

... "A MI-8 típusú helikopter üzemeltetési és műszaki kiszolgálási szakutasítása I.könyv című,Re/976 cikkszámú szolgálati könyv jelen szakutasítás 1. melléklete szerint módosul." ...

... A MI-17 helikopter légi üzemeltetési szakutasítása címû, Re/1689 cikkszámú szolgálati könyv jelen szakutasítás 2. melléklete szerint módosul." ...

"A Honvéd Vezérkar főnökének 374/2018. (HK 11.) HVKF szakutasítása NATO egységesítési egyezmények nemzeti elfogadásáról" című dokumentumban 15 db. NATO STANAG hazai bevezetésére intézkedik a VKF.