Hivatalos Értesítő 56.

2018.10.18 16:18
Az 56. Hivatalos Értesítőben - https://www.magyarkozlony.hu - az alábbi HM utasítás található:
"A honvédelmi miniszter 37/2018. (X. 17.) HM utasítása  egyes kiadványok hatályon kívül helyezéséről
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki:
1. §  Hatályát veszti a) a Honvédelmi Minisztérium által 1973-ban kiadott, Kt/73 cikkszámú „A 8K14 rakéta lőtáblázat RLT-550 I-II. rész. Alaplőtáblázatok” és b) a Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének 035/1987. utasításával hatályba léptetett, Kt/145  cikkszámú „Szakutasítás a  rakétacsapatok és tüzérség harci alkalmazására IV. rész harcászati 
 rakétaosztály, -üteg” című szolgálati könyv.
2. §  A hatályon kívül helyezett nyílt szolgálati könyvet a Magyar Honvédség katonai szervezetei a Magyar Honvédség Egységes Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról, valamint a  Honvédelmi Minisztérium és a  Magyar Honvédség Titokvédelmi és Ügyviteli Szabályzata kiadásáról szóló 11/1996. (HK 7.) HM utasítás szerint saját hatáskörben semmisítik meg.
3. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.
  Dr. Benkő Tibor s. k.,  honvédelmi miniszter"