Hivatalos Értesítő, Magyar Közlöny

2018.12.01 15:06

A 112 oldalnyi Hivatalos Értesítőbenhttps://www.magyarkozlony.hu - a HM-t érintő dokumentumok:

1/ "A honvédelmi miniszter 43/2018. (XI. 30.) HM utasítása  miniszteri biztos kinevezéséről

... dr. Holló József Ferenc nyá. altábornagyot a kegyeleti diplomáciáért, a hadisírgondozásért, a hősi temetési hely feletti rendelkezési és hozzájárulási joghoz, valamint a jubileumi centenáriumi katonai emlékmegőrzéshez kapcsolódó feladatokért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét 2018. november 19-étől 2018. december 31-éig látja el. ..."

2/ "A miniszterelnök kabinetfőnöke 5/2018. (XI. 30.) MK utasítása  a Miniszterelnöki Kabinetiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról" dokumentumban 4 helyen nevesített a HM.

3/ "A legfőbb ügyész 23/2018. (XI. 30.) LÜ utasítása  egyes legfőbb ügyészi utasításoknak az ügyészségi nyomozás átszervezésével kapcsolatos módosításáról" dokumentumban 5 helyen nevesített a "katonai" kifejezés.

A Magyar Közlönybenhttps://www.magyarkozlony.hu - egy kormánybiztosi kinevezés található: 

"A Kormány 1633/2018. (XI. 30.) Korm. határozata a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

... Rendezvénysorozat) megrendezésével, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolására Kovács Zoltánt 2018. december 1. napjától két év időtartamra kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki. ..."