Hivatalos Értesítő 71. szám

2018.12.29 08:38

A 71. számban - https://magyarkozlony.hu - két HM utasítás található:

"A honvédelmi miniszter 54/2018. (XII. 28.) HM utasítása  a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő egyes feladatokról és egyes miniszteri utasítások módosításáról"

"A honvédelmi miniszter 55/2018. (XII. 28.) HM utasítása  a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvényhez kapcsolódó személyügyi igazgatás rendjéről, a központi személyügyi szerv hatásköréről és kijelöléséről, valamint a munkakör-gazdálkodással kapcsolatos feladatokról szóló 9/2014. (II. 12.) HM utasítás módosításáról"

A "honvéd" szóelem a következő dokumentumban található:

"Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 15/2018. (XII. 28.) ITM utasítása  a központi költségvetésről szóló törvény XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzataiból történő támogatásnyújtáshoz kapcsolódó különös szabályokról"

A "katona" szóelem:

"A legfőbb ügyész 26/2018. (XII. 28.) LÜ utasítása  az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatáról"