Hivatalos Értesítő 62. szám, Magyar Közlöny 177. szám

2018.11.16 09:14
A Hivatalos Értesítő 62. számában -  https://www.magyarkozlony.hu - két, a HM tárcát érintő dokumentum található.
1/
A honvédelmi miniszter 39/2018. (XI. 15.) HM utasítása  az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról
2/
A honvédelmi miniszter 40/2018. (XI. 15.) HM utasítása  a Magyar Honvédség új stratégiai és műveleti szintű vezetés-irányítási rendszere kialakításával összefüggő egyes feladatokról
 
 
A Magyar Közlöny 177. számában - https://www.magyarkozlony.hu - egy a MH-t érintő dokumentum található.
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 28/2018. (XI. 15.) ITM rendelete az egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
...
2. §  Az ER. 4/C. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1a) Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők és a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, azok Magyarországon szolgálatot teljesítő állományának tagjai, valamint e személyek – a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényben meghatározott – hozzátartozóinak használatában lévő járművek forgalomba helyezésének engedélyezési, valamint az azt követő időszakos műszaki felülvizsgálati eljárása során mindaddig, amíg a tulajdonos vagy üzembentartó erre való jogosultságát a külföldi fegyveres erő, a Magyarország területén települő katonai szervezet vagy nemzetközi katonai parancsnokság igazolja.”