Anyagnyilvántartási utasítás I. rész (1950)

2018.07.09 15:01

Újabb kötettel bővült digitális dokumentumgyűjteményünk.

A G-55 jelzetű szabályzat: "Anyagnyilvántartási utasítás I. rész" címmel került kiadásra.

1950. március 13-án írta alá az akkor regnáló honvédelmi miniszter Farkas Mihály, aki ekkor még a Honvédségnek volt a minisztere és a bajtárs megszólítást írta elő a szolgálati szabályzat. 

 

Az elnevezések csak 1951. június 2-án változtak Magyar Néphadseregre, illetve 1951. november 7-én elvtársra. Az utasítást elrendelő határozat jelzete - Honvédelmi Minisztérium 1389/Elnökség. 1950. sz. körrendeletéhez - is még a Honvédségben használt formát követi.

 

Érdemes felfigyelni a biztosítandó javak definíciójára:

"A honvédség készenlétben, használatában lévő valamennyi egyéni és közös felszerelést (fegyverzetet, járműveket, stb.), továbbá minden egyéb kész (félkész) cikket, nyersanyagokat, üzemanyagokat, beleértve az előállításhoz és javításhoz szükséges anyagokat, gépeket, szerszámokat, valamint az élelmi , takarmány, tüzelőanyag cikkeket is, ,,a n y a g"•nak nevezzük."

 

A 302 oldal terjedelmű G-55 jelű szabályzat, amely 1950. évi május hó 15-től lépett életbe, honlapunkon az alábbi linken olvasható, illetve elérhető a Logisztikai Szakgyűjtemény menü / Szakgyűjtemény / Szakmai oldalak / Szakágak / Általános logisztika oldalon, ahol még számtalan hasonló és érdekes cikk található.