Anyaggazdálkodási utasítás

2018.01.19 08:08

Az 1948. évi 5.000/eln. számú körrendelettel életbe léptetett ANYAGGAZDÁLKODÁSI UTASÍTÁS-ban olvashatjuk a következőket:

... "Az anyaggazdálkodási ténykedéseknek ezen utasítás határozványai szerint való ellátása és ennek keretében különösen az anyag kímélése és fenntartása, valamint a gazdaságosságnak és takarékosságnak minden vonalon való érvényesítése - a   gazdálkodás alapkövetelménye; a felsorolt ténykedések ellátására hivatott közegeknek e ténykedések pontos és lelkiismeretes ellátása anyagi felelősséggel járó kötelességük" ...

 

Az anyagok köreit így határozták meg:

I. Fegyverzet

II. Tüzérségi és optikai anyag

III. Lőszer

IV. Ruházat és általános személyi felszerelés

V. Utász-, árkász, fényszóró-műszaki, valamint gázvédelmi és ködösítő anyag

VI. Robbantófelszerelés

VII. Közlekedés-műszaki anyag

VIII. Hiradó anyag

IX./a Gépkocsi anyag

IX./b Kerékpáros anyag

X. Lófelszerelés és vonalanyag

Xl. Egészségügyi anyag

XII. Állategészségügyi anyag

XIII: Élelmezésfelszerelési anyag

XIV. Ágy és ágynemü

XV. Laktanya-, lőtér- stb. berendezési és felszerelési ingóságok

XVI. Folyamőranyag

XVII. Repülőanyag

XVIII. Nevelőintézetek anyaga

XIX. Haditérkép anyag

A 222 oldalnyi dokumentum honlapunkon itt olvasható