A Magyar Logisztikai Egyesület szerepe a hazai logisztikai közéletben

2013.02.28 00:00

Vendégünk: Dr. Doór Zoltán a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke

Vitaindítóját "A MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET SZEREPE A HAZAI LOGISZTIKAI KÖZÉLETBEN" címmel tartotta.
A közel egy órás előadásának vezérgondolatait a következő kérdéskörökre fűzte fel:

  • Gazdasági környezetünk
  • MLE küldetése
  • Változás
  • Nemzeti Közlekedési Stratégia
  • K+F+I Stratégia és Fehér könyv
  • Magyar Logisztikai Stratégia
  • MLE tevékenysége

    Az előadás átfogó képet adott a MLE tevékenységéről, helyéről és szerepéről a magyar logisztikai rendszer építésében, működtetésében, a fejlesztésben és a gazdasági stratégiai döntések előkészítésében vállalt szerepéről.
    Az egyesület által felvállalt oktatási formák, rendezvényeik, kiadványok, együttműködők, hazai és nemzetközi kapcsolatok, pályázatok koordinált rendszerének bemutatásával láthatóvá vált az MLE alkalmazott és állandóan fejlődő eszköztára is.
    Nagy érdeklődést váltott ki a nemzeti Közlekedési Stratégia átfogó megvilágítása.
    Hasonló kíváncsisággal hallgattuk a Kutatás-Fejlesztés–Innováció célkitűzéseit taglaló előadás részt is.
    A logisztikai rendszer működésével kapcsolatosan néhány téves felfogás is elemzésre került, különösen a logisztika és a foglalkoztatás alakulásának viszonylagos ellentmondásának megvilágításával.
    Mint az Egyesületünk egyik legaktívabb együttműködő szervezetének vezetője megvalósítható javaslatokat fogalmazott meg a két szervezet jövőjét illetően.
    A száraznak tűnő témákat nagyon közérthetően és élvezhetően megfogalmazó előadó bizonyította, hogy nem csak magas szakmai ismeretekkel, hanem szellemes és az érdeklődést állandóan fenntartani képes előadói rutinnal is rendelkezik.
    Az előadásfőbb tartalmi elemei a feltöltött bemutatón megtekinthető.
    A mai klubnap méltán sorolható az egyik kiemelkedő rendezvényeink sorába.

    Budapest, 2013. március 5.

Dobó Péter
MKLE elnök