2012. 05. 31.

2012.05.31 00:00

2012. év klubnapi témáiból a kiemelt jelentőségűnek tekintettük a MIT, MIBŐL, KIVEL kérdéskör vizsgálatát, a meghatározó logisztikai vezetői szinteket összevonva és egymásra építve egy klubnap keretén belül május 31-én.

Az előadók Dr. Keszthelyi Gyula tábornok úr, a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal főigazgatója, Baráth István tábornok úr a MH Összhaderőnemi Parancsnokság Logisztikai Erők Főnöke vitaindítóival, és Frigyer László tábornok úr a HM - HVK Logisztikai Csoportfőnöke a Vezérkari követelmények érvényesítésének lehetőségei elemzésével és alapos kibontásával járult hozzá a téma megismeréséhez, megértéséhez.

MIT? kérdés feltételével és az arra adott válaszokkal betekintést nyerhettünk, a 2012. év súlypontképzési elveibe, a prioritásokba és a magyar honvédség előtt álló feladatok megoldásához szükséges és azt alátámasztó, várható és szükséges fejlesztésekbe és programokba.

MIBŐL? kérdés taglalásakor az előadók arra adták meg a választ, hogy az előzőek tükrében a 2012. évi költségvetés milyen feladatok finanszírozását teszi lehetővé, melyek kerültek elcsúsztatásra, esetleg törlésre? Mi a realitása az ingatlanértékesítés árbevétel felhasználhatóságának?

KIVEL? kérdés pedig arra irányult, hogy hogyan vannak a feladatok, a jogkörök és felelősségi körök meghatározva a nagy logisztikai vezető szervezet között, milyen az együttműködés rendje.

A témák bonyolultsága, a végrehajtásban meghatározó logisztikai szervezetek szoros együttműködési kötelezettsége tette szükségessé a kérdéskörök összevont egy rendezvényen belüli megtartását. Már az első vitaindító elhangzását követően nyilvánvalóvá vált a döntésünk helyessége, mivel ezt a témát nem lehet egy ütemben a vezetői és végrehajtói szinteket elkülönítve vizsgálni.

Az előadók rendkívül nyíltan és őszintén elemezték a Magyar Honvédség logisztikai rendszerének állapotát, lehetőségeit, a jelen és a jövő elgondolásait.

A mostani klubnap is bebizonyította, hogy a regnáló logisztikai vezetés partnerként kezeli az Egyesületet és felelős vezetőként elkötelezett a hiteles és szakszerű tájékoztatás mellett.

A téma feldolgozása nem zárult le ezzel a klubnappal. Az egyesület téma iránt érdeklődő tagjai egy folyamatot szeretnének végig követni, látva a fejlődés és kibontakozás lehetséges útjait.

A meghívott előadók elfogadták az egyesület azon kezdeményezését, hogy évről-évre visszatérjenek a téma elemzésére és az akkori aktualitásokkal való kiegészítésekkel gyakorlatilag naprakészen tartják a tagság ismeretét.

Köszönet a vitaindítókért és tagságunk nevében sok sikert és kitartást kívánunk a tervezet feladatok eredményes végrehajtásához.


Kedves Egyesületi Tagok!

Az első félévre tervezett programokat teljesítettük. Most egy kis pihenő következik, melyhez az elnökség nevében jó időt, kellemes kikapcsolódást kívánok. Terveink szerint szeptember hónap utolsó csütörtökén folytatjuk klubnapi témáink feldolgozását, a logisztikai képzés rendszerének áttekintésével.


Budapest, 2012. június 5.

Dobó Péter
elnök