2012. 02. 23.

2012.02.23 00:00

Vendégünk volt a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.

A téma aktualitása, a meghívott vitaindító személye telt házat hozott a klubnapon. Tagságunk aktivitása is növekedett, és szép számmal vettek részt a rendezvényen a téma iránt érdeklődő, az egyesületi tagsággal nem rendelkező úgynevezett külsősök is. A klubnap hangulata és aktuális témafeldolgozása, reményeink szerint kedvező benyomást tettek a látogatókra, és pozitív tapasztalatokat szervezvén a további rendezvényeinket is látogatni fogják.

A klubnap témája volt: "Az önkéntes tartalékos rendszer aktuális kérdései".

Nagy öröm és megtiszteltetés volt az Egyesület számára, hogy Dr. Simicskó István parlamenti államtitkár úr elfogadta felkérésünket, és minden hivatalos protokolltól mentes légkörben került sor erre a találkozóra.

Az ÁT úr tájékoztatójának fő kérdései voltak:

Az Önkéntes tartalékos rendszer (továbbiakban ÖTR) kialakításának előzményei;
Az ÖTR törvényi háttere;
A tartalékos rendszer elemei, azok belső feladatrendszere;
A jövő feladatai.


A vitaindítóban az ÁT úr nyíltan beszélt azokról a gondokról, pénzügyi és anyagi feszültségekről, amelyek nehezítik, egyes esetekben gátolják a rendszer gyors ütemű felépítést, kialakítását, illetve kiszélesítését.

Beszélt azokról a nemzetközi példákról, tapasztalatokról, amelyeknek tanulmányozása és elemzése is befolyásolta döntéseket a kialakítandó rendszer elemeiről, megvalósulása rendjéről, és olyan ütemezésről, amely a mellérendelt fedezetekkel együtt reális lehetőséget adhatnak a tervek szerinti megvalósulásnak.

Megerősítette, hogy a tárca elkötelezett az ÖTR 6-8000 fős állománya 2014-ig történő feltöltésének teljesítésére és felkészítésük folyamatos biztosítására, s ezzel párhuzamosan a szükséges törvényi feltételek ezen követelményekhez történő igazítására. Ezzel a haderő fejlesztési cél megvalósításával erősödik, minőségileg magasabb szinten stabilizálódik a jelenlegi haderő alkalmazása és hadrafoghatóságának feltétel rendszere.

A résztvevők körében élénk érdeklődést váltott ki a téma, melyet a kérdések nagy száma is bizonyított.

Köszönjük államtitkár úr!


Budapest, 2012. február 25.

Dobó Péter
elnök