2012. 01. 26.

2012.01.26 00:00

Megkezdtük a 2012. évi témák feldolgozását.

A katonatársadalomban kiemelt és talán napjaink egyik leginkább érdeklődésre számon tartott témája a honvéd egészségügy került napirendre.

Vendégünk volt Dr. Svéd László orvos altábornagy úr a MH Honvéd Kórház Parancsnok helyettese, aki egy bonyolult előadás címet kapott tőlünk.

Íme:

"A Magyar honvédség egészségügyi ellátásának új szervezeti keretei, feladatrendszere, HM Honvéd Kórház parancsnokának, mint a MH EÜ főnökének és a HVK Logisztikai Csoportfőnökség egészségügyi osztályának jog, hatáskör és feladatharmonizációja. Az új egészségügyi területi elosztás szerinti jogosultság és a katonai igényjogosultság kapcsolata"

A tábornok úr a tőle megszokott igen magas színvonalon tartotta meg vitaindítóját.

Áttekintést kaptunk:

Az MH Honvéd Kórház szervezeti felépítéséről;
A vezetés rendszeréről;
A Honvéd egészségügy NATO követelményeknek való megfeleléséről;
Az átalakulási folyamat nehézségeiről;
A jelenlegi gondokról és problémákról;
A területi ellátás rendszeréről;
Az igényjogosultság alakulásáról.


A vitaindítót követően a jelenlévők kérdésekkel árasztották el a Tábornok urat, aki derekasan állta a sarat és nem hagyott kétséget afelől, hogy teljes mértékben uralja nem csak a szakterületét, hanem a MH Honvédkórházzal kapcsolatos valamennyi a szervezés és együttműködés területét is, és kielégítette a kíváncsi hallgatóságot.

Nagy örömünkre szolgált, hogy újra egy jól felkészült előadóval, nyílt őszinte a problémákat sem elhallgató, de azt nem túl dramatizáló beszélgetésen vehettünk részt.

Ez úton is kívánunk az MH Honvédkórház vezetésének, nagy áldozatokat vállaló munkatársainak, a honvéd egészségügyben dolgozóknak sok sikert, állhatatosságot a jelentkező gondok problémák megoldásban és feloldásában.

Tábornok úr köszönjük.


Budapest, 2012. január 30.

Dobó Péter
elnök