2011. 02. 23.

2011.02.23 00:00

Vendégünk volt a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára

Folytattuk az idei évre tervezett klubnapi témák rendszer szemléletű kérdésének a feldolgozását. A múlt hónapban a HM KÁT által vázolt általános strukturális átalakítás és felsőszintű szakmai feladatrendszerek gyakorlati megvalósításáért a legfőbb felelősséget viselő a védelemgazdaságért felelős Márki Gábor HÁT urat kértük fel vitaindítónak.

Nagy öröm és megtiszteltetés volt az Egyesület számára, hogy Márki úr elfogadta felkérésünket és minden hivatalos protokolltól mentes, szakmai légkörben került sor erre a találkozóra is.

A klubnap témája volt:

"a Magyar Honvédség logisztikai rendszere átalakításának soron lévő feladatai, az új szervezeti rendszer megvalósítható célkitűzései, a 2011. évi költségvetés tükrében"

A HÁT úr tájékoztatójának fő kérdései voltak:

A Honvédelmi Minisztérium védelemgazdasági struktúrája, feladatai;
A szervezeti elemek és feladataik;
A logisztikai korszerűsítés.

A fő kérdéseken belül külön elemezte:

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT 2010. június 01. előtt
A HM FEJLESZTÉSI és LOGISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT (2010. szeptember 01.)
A HM INFRASTRUKTURÁLIS ÜGYNÖKSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT (2010. december 31-ig)
Ezen szervezetek változtatásának indokait.

Bemutatta:

A HOVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI EGYSÉGEIT;


Ezen belül:

A VÉDELEMGAZDASÁGÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG szervezetét és a közvetlen alárendeltségébe tartozó főosztályok, hivatalok szervezeti felépítését, rendeltetését és feladataikat.


Ezen belül:

HM Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztály;
Nemzetközi Hadfelszerelési és Együttműködési Osztály fő feladatai;
HM Gazdasági Tervezési Főosztály;
Védelmi Erőforrás Tervezési Osztály;
Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály;
Beszerzés Tervezési Osztály;
HM Kontrolling és Szabályozási Főosztály;
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal;
HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal;


A szervezetek fő feladataiként jelölte meg:

a 10 éves stratégiai terv tárcaszintű erőforrásterveinek kidolgozásának szakmai irányítása;
döntéshozatal a NATO/EU gazdasági, hadfelszerelési, szabványosítási környezetvédelmi, kutatás-fejlesztési és minőségbiztosítási, valamint a Nemzeti Fegyverzeti Igazgatók Értekezlete (CNAD) alárendeltségében működő bizottságokban;
a Honvédelmi Minisztérium legfelsőbb szintű két- és többoldalú nemzetközi gazdasági és logisztikai kapcsolatokban való képviselete;
a tárca kontrolling tevékenységének szakmai irányítása;
a Magyar Honvédség logisztikai rendszerének szakmai irányítása;
a tárcára vonatkozó döntések előkészítésének szakmai irányítása a gazdaságmozgósítási rendszer keretében;
a hadfelszerelés-fejlesztési programok tervezésének és végrehajtásának szakmai irányítása;
a haditechnikai K+F (Kutatás és Fejlesztés) terv koordinációja, jóváhagyása;
a tárca gazdálkodási modelljének kialakításának szakmai irányítása, működtetésének felügyelete, a gazdálkodására vonatkozó normatív szabályok előkészítése;
gazdasági felügyelet a tárca nemzetközi költségvetési keretei felett;
gazdasági fejlesztés és felügyelet;
az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által biztosított támogatás (FMF) felhasználásával és a kormányzati értékesítés (FMS) lebonyolításával összefüggő tárcaszintű feladatok végrehajtásának koordinációja;
védelmi ipari kapcsolatok irányítása.


A logisztika korszerűsítése részeként két vitaindító gondolatot elemzett külön-külön is.

AZ EGYIK AZ ESZKÖZ ÉS KÉSZLETGAZDÁLKODÁS, EZEN BELÜL IS KIEMELVE A BESZERZÉS ÉS RAKTÁROZÁS TERÜLETÉN SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSI IRÁNYOKAT


A MÁSIK EGY NAGYON ÉRDEKES ÉS VÁRHATÓAN A SZAKMAI KÖRÖK ÉRDEKLŐDÉSÉT ÉS FELKELTŐ ÖSSZEFÜGGÉSSOR VOLT A MEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL.


 

A vitaindítót követő kérdések és vélemények az alábbi témaköröket érintették:

költségvetés jelenlegi helyzetében várható lépések,
a közbeszerzés törvényi előírásai és a költségvetés felhasználási dinamikája összehangoltsága,
a központi ellátó bázis kialakításának lehetősége,
a költségvetési tartalékolás miatti tárca lépések tartalma,
az inkurencia kezelés helyzete, ezen belül is a tárca érdekek érvényesítése,
a kodifikáció és annak folytatása,
a Corvinus egyetem védelemgazdasági képzésének folytatásával kapcsolatos tárca elgondolás.

A válaszokból kitűnt, hogy a tárcának többalternatívás elgondolása van a feladat és követelmény összehangolására a pénzügyi lehetőségekkel, ezek feldolgozása folyamatban van, jelenleg döntés még nincs.

Választ kaphattunk arra is, hogy ezek az elgondolások és gyakorlati megvalósításuk lépései csak a legszükségesebb feladatokra irányulnak, és nem tudják orvosolni a több éve elmaradt fejlesztések okozta feszültségeket.

Összességében egy hasznos és a logisztika terület jövőjét érintően informatív találkozó volt.

Budapest, 2011. március 1.

Dobó Péter
elnök