2010. 05. 27.

2010.05.27 00:00

A HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK HELYZETE

Hagyományainknak híven, 2010. május 27.-én az Egyesület megtartotta soronkövetkező klubnapját. A téma a haditechnikai eszközök helyzete volt. Tekintettel a témára, az Elnökség több együttműködő szervezetet is meghívott. A meghívást elfogadva a rendezvényen részt vett Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület elnöke, Piros Ottó, a HM Currus Zrt. igazgatója, a Honvéd Vezérkar és HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség képviselői.

Dr. Gáspár Tibor megnyitója után a vitaindító előadást Papp Mihály mk. ezredes, az MH ÖHP haditechnikai főnöke tartotta. Az előadó a következő témákról szólt részletesen:
bemutatta az MH ÖHP Haditechnikai Főnökség helyét, szerepét és felépítését;
szolgálati áganként értékelte a haditechnikai eszközök helyzetét, külön kiemelve az elmúlt években rendszeresített eszközöket;
ismertette a technikai eszközök technikai kiszolgálási és javítási lehetőségeit, a jövőre vonatkozó elképzeléseket;
részletesen szólt a folyó missziókban szerzett üzemeltetési, technikai kiszolgálási és javítási tapasztalatokról.

Az előadást kérdések, az azokra adott válaszok és vélemények követték. Az elhangzottakból a következők vonhatok le:

az elmúlt években több új eszköz jelent meg a hadseregben, de ezek viszonylag kis számban jelentek meg, főleg a missziók eszköztárát gazdagították;
a kisszámú, sokféle eszköz nagyon bonyolulttá teszi a technikai kiszolgálást és javítást;
a hadseregben lévő szűk javító kapacitás csak külső szervek (HM Zrt-k) segítségével képes a feladatokat megoldani;
az MH ÖHP Haditechnikai Főnökség a haditechnikai eszközökkel kapcsolatos új szabályozó intézkedések kidolgozásánál számit az Egyesület közreműködésére.

Budapest, 2010. május. 31.

Dr Gáspár Tibor