2010. 02. 25.

2010.02.25 00:00

A februári klubnapunk vendége Dr. Kopcsó István orvos ezredes, a NATO Katona- Egészségügyi Kiválósági Központ igazgatója volt. Az ezredes úr az előadás első részében részletesen ismertette a NATO Kiválósági Központok rendszerét, azok rendeltetését, helyüket és szerepüket a NATO rendszerében.

A következő részében szólt a Katona- Egészségügyi Kiválósági Központ megalakításának kiváltó okairól, a megalakítás folyamatáról. Szólt a felmerült nehézségek leküzdésének módjáról, a megszerzett tapasztalatokról. Az előadás befejező részében szó volt a jelenlegi feladatokról és jövőbeni tervekről.

Az előadást a hallgatóság nagy érdeklődéssel hallgatta és gyakran hangzottak el kérdések. A hallgatókat főleg a megalakítás tapasztalatai érdekelték. Ismert, hogy a logisztika területén is évek óta foglalkoznak Kiválósági Központ létrehozásával. Ez a munka évek óta, különböző intenzitással, gyakori irányváltásokkal folyik, kézzel fogható eredmények nélkül.

Az elhangzottakból és a feltett kérdésekből az adott válaszokból, a sikeres tevékenységből – a NATO Katona- Egészségügyi Kiválósági Központ megalakítása – a következő tapasztalatokat szűrhetjük le:
a katona-egészségügy egységesen kiállt a NATO Katona – Egészségügyi Kiválósági Központ megalakítása mellett, minden fórumon egységesen léptek fel, közösen képviselték érdekeiket, semmilyen széthúzás, a megalakulását ellenző lépés nem volt;
sikerült igazi hiány képességeket felfedezni és a megoldást megfogalmazni az egészségügy területén, ami nemzetközi érdeklődést is kiváltott;
a megalakítás nehézségeit felvállaló személyek következetesen végrehajtották a NATO ügyrendjében elfogadott ütemtervet, nem voltak ettől eltérő önálló ötletek;
a NATO szervezetekben megszerzett személyes tapasztalatokat és kapcsolatokat eredményesen hasznosították a különböző szervezetek és személyek meggyőzése érdekében;
jól választották meg a megalakításhoz szükséges bázis szervezetet, az MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ nagyon jó hátteret biztosított. A Kiválósági Központ csak akkor vált önálló szervezetté, amikor már a saját lábán is meg tudott állni, biztosítva volt önálló fejlődése.


Az elhangzottak alapján megállapíthatjuk, hogy a Központ megalakításának ez az egyetlen járható útja. Az is kihallatszott az elmondottakból, hogy hiába vagyunk tagjai évek óta a NATO-nak és az Európai Uniónak, sajnos a jogharmonizáció még közel sem teljes. A Központ – NATO normák szerinti működése érdekében – a jogszabályok területén van még tennivaló.

A következő klubnapunkon – áprilisban – a haditechnikai eszközök rendszerbenntartásával, technikai kiszolgálásával és javításával kívánunk foglalkozni, folytatva a katonai logisztika főbb területeinek, problémáinak feldolgozását.

Budapest, 2010. 03.01.-én.

Dobó Péter
elnök