2010. 01. 28.

2010.01.28 00:00

Vendégünk volt a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke

Nagy öröm és megtiszteltetés volt az Egyesület számára, hogy Tömböl László mk vezérezredes úr elfogadta felkérésünket és minden hivatalos protokolltól mentes, tényleg bajtársiasnak ítélhető légkörben került sor erre a találkozóra.

Kiemelést érdemel, hogy a vezérkarfőnök úr jelenléte és talán maga a téma hatására a leglátogatottabb klubnapot tartottunk. (42 fő volt jelen). Elgondolkodtató, lehet, hogy minden klubnapunkra meg kellene hívni az első szám katonát, hogy ekkora tagsági és együttműködői érdeklődés legyen.

A klubnap témája volt. "Hogyan ítéli meg, mint az elsőszámú katonai vezető a Magyar Honvédség logisztikai rendszerét, milyen elvárásai vannak annak napi működtetése és fejlesztése terén"

Első hallásra egyszerűnek tűnik a faladat, de a logisztikai rendszer összetettsége, a hazai és nemzetközi pénzügyi folyamatoktól való függősége és nem utolsó sorban a honvédség jelenlegi anyagi-technikai ellátottsága és a költségvetés nagymérvű determinációja okozta, megkötöttségek következtében már nem is olyan egyszerű választ adni.

Tömböl tábornok úr olyan vitaindító előadást tartott, amelyből világosan kitükröződött, hogy személyében együtt van jelen a felelősségérzet, a problémákkal való nyílt szembenézés, azok feloldásának akarata és nem utolsó sorban az, hogy mer dönteni és annak következményeit kész felvállalni.

Részletes képes vetített a jelenlévők elő a logisztikai rendszer jelenlegi helyzetéről, nem titkolva azokat a gondokat sem, amelyek a hatékony működés gátjait képezik, ezen belül beszélt a szervezeti, felelősségi gondokról, a szabályozási elégtelenségekről, a nagymérvű pénzügyi determinációról.

Röviden áttekintette azokat a terveket, amelyek az általa elmondottak változtatásának irányába hatva a továbbiakban, megvalósítani szükségesnek lát. Itt elsősorban a Vezérkar döntés előkészítő tevékenységében a hiányzó logisztikai szakértelem visszahozását emelte ki. Fontos elemként jelölte meg a jövő feladatai között a működés tapasztalatai alapján a szervezeti és működési rend korrekcióját és a végrehajtás szabályozó rendszerének kidolgozását.

A tájékoztató második részében a résztvevők kérdéseire válaszolva:
Megerősítette a Központi Logisztikai Bázis kialakításának szükségességét eltökéltségét a téma további forszírozása iránt.
Elismerte a HMFLÜ, mint termelői és az ÖHP, mint fogyasztói logisztikai rendszer erőfeszítéseit, a köztük kialakult építő jellegű együttműködést, ugyanakkor szorgalmazta a 2006.évi ÁSZ ellenőrzés feladatai között jelzett logisztikai rendszer felülvizsgálatának elvégzését és ezek alapján a szabályozási rendszer kidolgozásának mielőbbi elvégzését.
Szakmailag megvilágította a 3D radar kiépítésének indokait, kiemelve annak többcélú alkalmazásának aspektusait, valamint elmaradásának gazdasági és működési következményeit.
A külföldi missziók kérdésében megerősítette a tervezés, a helyszíni tapasztalatszerzés, a szükséges politikai döntések időbeni elvégzésének meghatározó jellegét, kifejtette szándékát a nemzeti támogató elem megerősítése (tényleges kialakítása) kérdésében.

Összességében jó hangulat, a gondokról nyíltan és felelősen véleményt alkotó hozzáállás jellemezte rendezvényünket. Lehetőségünk volt két tagtársunk Hazuga Károly és Frigyer László urak tábornoki előléptetését és köszönteni.

Dobó Péter
Elnök