2009. 11. 26.

2009.11.26 00:00

Rendhagyó klubnapot tartottunk november 26-án. Rendhagyó volt, mert első alkalommal vettek részt rajta azon egyetemi hallgatók, akik mentorálásában az egyesület tagjai is szerepet vállaltak, de rendhagyó volt abból a szempontból is, hogy első ízben sikerült olyan előadót, beszélgető társat meghívni, aki a HM elsőszámú felelőse a jelen és jövő katonai logisztikai rendszerének működtetésének és építésének.

Dr Füredi Károly szakállamtitkár úr a résztvevők nagy elégedettségére teljesen nyíltan és közérthető nyelven fogalmazta meg a szorító gazdasági körülmények okozta feszültségeket, napi aktualitásokat, a jövő kilátásait.

A részvevők száma - a közgyűlésen elhangzottakat is figyelembe véve, hogy munkaidő után kezdjünk – jelentősen nem tért el a korábbi klubnapoktól, az úgymond már törzsgárdának tekinthető tagjaink voltak jelen. Az érdeklődés ilyetén alakulása megkérdőjelező a klubnapok szervezésével kapcsolatos Közgyűlési határozat tarthatóságát.

A résztvevők kérdései, amely elsősorban a jelenlegi helyzetben megfogalmazható jövőképre irányultak, arra is rámutattak, hogy egy sor olyan feladat jelentkezik a jelen szakállománya előtt, amelyek megoldására nincs, vagy nem elegendő az erőforrás. Az egyesület alapszabályában is megfogalmazottaknak megfelelően újólag felajánlásra kerültek a tárca részére azon képességek, amelyekkel véleményünk szerint a jelzett területeke a jelenlegi helyzet reális értékítélete alapján megfogalmazható előrelépési irányok megjelölésével segítséget tudnánk nyújtani.

A részvételre sem lehetet panasz, hiszen a tagság 42 %-a fontosnak ítélte meg a személyes megjelenést.

Az MKLE Elnöksége ez úton is szeretné megköszönni Államtitkár úr személyes közreműködését.

Budapest, 2009,12. 14.-én.


Elnökség