2008. 12. 03.

2008.12.03 00:00

Immáron a második klubnap is sikeresen zárult.

2008.12.03.-án az MKLE egy szűk (sajnos nagyon szűk) csoportja látogatást tett a HM CURRUS Zrt. telephelyén, Gödöllőn.

A látogatásnak kettős célja volt.

1. A Zrt vezetése és az Egyesület elnöksége által előkészített Együttműködési Megállapodás hivatalos parafálása;

2. A résztvevők ismerkedése egy nagy múltú az MH haditechnikai biztosításának mára már elengedhetetlen láncszemét (majdnem az egész láncát) képező üzemmel.

A résztvevők egy a gyakorlati tapasztalatok tárgyszerű alátámasztásával és a jövőépítés elemeivel is kiegészített tájékoztatót hallgattak meg a HM CURRUS Zrt Vezérigazgatójától Ács János úrtól.

A tájékoztatót követően üzemlátogatást tettünk, ahol testközelből ismerkedtünk meg a folyó termelési folyamattal és a technikai fejlesztésekkel.

A látogatást követően a Klub résztvevői kérdésekkel és véleményekkel tették élvezetessé a kétoldalú ismerkedést.

A vita konklúziójaként megállapíthattuk, hogy:

• A HM és az MH napi működésében, alkalmazásra való felkészítésében, hadrafoghatóságában és alkalmazásában meghatározó szerepet játszanak a NVK Zrt alárendeltségében, de a HM felügyelete alatt tevékenykedő polgári szervezetek Zrt.-k, KHT-k );

• A megváltozott körülményekhez még nem sikerült egy kiegyensúlyozott kapcsolati rendszert kialakítani a megrendelő (HM, MH )és a Vállalatok között;

• A hektikus megrendelések nehezítik a termelő tevékenységet és vállalati gazdálkodást;

• A közbeszerzési eljárásokban „a legalacsonyabb ár” kritériumának kikötése sokszor versenyképtelenné teszi a 100%-os állami tulajdonú vállalatokat, így a közvetlenül a mindennapi élet részét képező HM felügyeletű termelő egységeket is;

• A HM a sajnálatosan szűk forrásai mellett is képes lenne elegendő megrendelést adni a neki felügyeletileg alárendelt cégeknek ( lásd előző megjegyzést), akik ezt a megbízhatósággal, a korrekt szakmai munkával, nem utolsó sorban, a katonai életben jártas, felkészült szakállomány alkalmazásával képesek honorálni;

• A Zrt. és az MKLE közötti együttműködésnek számos területe lehet, melyek meghatározását és későbbi megvalósítását a mostani klubnap, illetve az aláírt megállapodás most már hivatalossá is tett.

Ezúton is szeretném megköszönni az Egyesület nevében a HM CURRUS Zrt. vezetésének, munkatársainak és kiemelten Ács János Vezérigazgató úrnak, hogy lehetővé tették látogatásunkat.

Már csak a margóra!

Nagyobb sikerélményünk lett volna, ha tagságunk jobban aktivizálja magát és többen eljöttek volna