2008. 10. 28.

2008.10.28 00:00

Beindult!

A vártnál sikeresebb rajtot vett az egyesületi életünk egyik igen fontos eleme, az irányított témák feldolgozását célzó klubnap megvalósítása.

Az egyesületünk alapszabályában rögzített feladatok megvalósításának meghatározó kérdése az MH logisztikai rendszerének elemzése, a szükségesnek ítélt korrekciókra vonatkozó javaslatainak kialakítása, szoros együttműködésben a jelenlegi rendszert működtetőkkel.

Az első klubnapon a központi és csapat tagozat logisztikai rendszerének áttekintése volt a téma.

Az előzetes bejelentkezésnek megfelelően tagságunknak több mint 1/3-a vett részt az MH Logisztikai Ellátó Központ objektumában tartott rendezvényen.

A hallgatás csak az előadások idejét jellemezte, ezt követően parázs vita bontakozott ki, ahol érvek és ellenérvek csaptak össze, néha nagy vehemenciával közel 3 órán keresztül.

Az első kerekasztal számos tapasztalattal gazdagította a résztvevőket, a teljesség igénye nélkül csak néhányat sorolok fel:

• A termelői és fogyasztói logisztikai rendszer kialakítása nem lezárt folyamat;

• A működés szabályzórendszerének kidolgozása meghatározó feladata mind a szolgálati, mind a szakmai vezetés részére;

• A jog és hatáskör, a feladatok, a felelősség elosztása és a végrehajtás tapasztalatai egyeztetésében a szakmai jártasság, az elméleti megalapozottság, a mindennapi felelősség szoros kapcsolatba hozható és szükségesnek is ítélhető;

• Az alapszabályunkban rögzített elveket figyelembe véve, úgy ítélem meg, hogy megvan létjogosultsága a HM (MH) logisztikai szervezetei és az Egyesületünk közötti együttműködésnek, - megfelelő felkérés esetén - a kapacitáshiányok pótlására, a vélemények ütköztetését lehetővé tevő szorosabb kontaktus kialakítására;

• Az egyesület részéről nagyobb figyelmet kell fordítani a katonai és logisztikai reálfolyamatok mélyebb megismerésére, a közös tevékenység formáinak és tartalmi elemeinek meghatározására, amely a szervezetek közötti együttműködési megállapodásokban kell, hogy testet öltsön;

• Szükség van az ilyen és hasonló, de tematikájában esetleg jobban tagolt közös beszélgetésekre, a vélemények ütköztetésére.

A tapasztalatok alapján az Egyesület Elnöksége szorgalmazza a tagság érdeklődése és újabb témák eseteleges közös kijelölésével, további együttműködési területek kialakítását és a rendszeres párbeszéd folytatását.

Ez úton is köszönet a szervezőknek és a vitában résztvevőknek, a hasznos és tartalmas délutánért.

Remélhetőleg a folytatása következik.

Dobó Péter
elnök