REPÜLŐ-MŰSZAKI Szakterület

Személyek

 

Disszertációk, közlemények, konferenciák

2013

Gázturbinás hajtóművek teljesítmény és hatásfok növelésének műszaki technológiai háttere és ezek hatása a katonai helikopterek korszerűsítésére Varga Béla PhD értekezés (2013)

Katonai alkalmazhatóságú könnyű repülőgépek szerkezeti tömegének, gazdaságossági, repülésbiztonsági rendezőelvek alapján történő csökkentése, virtuális diagnosztikai eszközök felhasználásával, Farkas Csaba PhD értekezés (2013)

2012 A repülőeszközök mérnök-műszaki biztosításának és üzemeltetésének vizsgálata a fegyverzetváltással összefüggésben, Pogácsás Imre Phd értekezés (2012)
2011 Rezgésdiagnosztikai vizsgálatok és haditechnikai alkalmazhatóságuk kutatása,  Szabó József Zoltán  PhD értekezés (2011)
2010 A repülőtechnika állapot szerinti üzembentartása, mint a katonai repülőeszközök fenntartási költségei csökkentésének leghatékonyabb eszköze, Vonnák Iván Péter PhD értekezés (2010)

20092008

A NATO előírásokhoz illeszkedő repülésbiztonság alapelveinek rendszerszemléleti vizsgálata és integrálása a magyar szabályozók rendszerébe, Siklósi Zoltán PhD értekezés (2008)

A harci helikopterek fegyverrendszerének modernizációs lehetőségei a Magyar honvédségben, Szilvássy László PhD értekezés (2008)

2007 Pilóta nélküli légijármű rendszerek légi felderítésre történő alkalmazásának lehetőségei a légierő haderőnem repülőcsapatai katonai műveleteiben, Palik Mátyás PhD értekezés (2007)2006
2005 Repülésszabályozó rendszerek szabályozóinak számítógépes analízise és szintézise, Szegedi Péter PhD értekezés (2005)
2002