Haditechnikai Intézet

Személyek

 

Végrehajtási Utasítások

 
1981 MN HTI „Végrehajtási Utasítások” felsorolása (1981)
Az ipari miniszter és a honvédelmi miniszter M 00543/1981.IpM-HM számú e g y ü t t e s   u t a s í t á s a a haditechnikai eszközök gyártási dokumentációi készítésének és kezelésének szabályairól (1981)
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A KUTATÁSI TERV KÉSZÍTÉSÉRE, A KUTATÓ-KÍSÉRLETI MUNKA ÉS AZ ELŐKÍSÉRLETEK ELVÉGZÉSÉRE 2570/4. II. kiadás (1981)
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A TUDOMÁNYOS MŰSZAKI TANÁCS (TMT) TEVÉKENYSÉGÉRE 2570/3. II. kiadás (1981)
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A MŰSZAKI TANULMÁNY KÉSZÍTÉSÉRE 2570/2 II. kiadás (1981)
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A MŰSZAKI  TANULMÁNYOZÁS ELVÉGZÉSÉRE 2570/1. II. kiadás (1981)
1982 VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A VÁZLATTERV, KÍSÉRLETI (LABORATÓRIUMI) MINTA ELKÉSZÍTÉSÉRE 2570/8 II. kiadás (1982)
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS A KÍSÉRLETEK, AZ ELLENŐRZŐ ÉS A MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATOK TERVEZÉSÉRE ÉS VÉGREHAJTÁSÁRA 2570/7. II. kiadás (1982)
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A „0” – SOROZAT GYÁRTÁSÁRA 2570/15. II. kiadás (1982)
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A HADITECHNIKAI ÉS HADFELSZERELÉSI ANYAGOK RENDSZERESÍTÉSÉRE 2570/13. II. kiadás (1982)
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A MŰSZAKI  NAPLÓ  KÉSZÍTÉSÉRE 2570/12 II. kiadás (1982)
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS A HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK ÉS ANYAGOK CSAPATPRÓBÁJÁRA 2570/11. II. kiadás (1982)
1984 VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS A HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK MUNKAVÉDELMI MINŐSÍTÉSÉRE 2570/35 III. kiadás (1984)
1989 VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁS A HARCÁSZATI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK (HMK) VAGY A HARCÁSZATI MŰSZAKI FELADAT (HMF) ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA III. Kiadás (1989)
HADITECHNIKAI  K + F  EGYSÉG METODIKÁJA (1989)
A HADITECHNIKAI  K + F  EGYSÉG METODIKÁJA (1989) Jóváhagyta: Kiss Sándor mk. altábornagy MN FvTFCsf. miniszterhelyettes
1995 IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS A  HTI-ben AZ ANYAGNYILVÁNTARTÁS RENDJÉRE (Csak belső használatra) (1995)
1997 VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS A Haditechnikai K+F szoftver vizsgálataira 2570/38 (1997) 
2011 VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁSOK (Néhány VU lényege) (2011)