Elektronika-Híradó szakterület

Személyek

MH ÖLTP Elektronikai Szolgálatfőnökség
 

 

 

Eszközök

Fotó gyűjtemény eszközökről 104  d b kép

 

Szervezetek

Szabályzatok

Disszertációk, közlemények, konferenciák, tankönyvek

2012

A katonai elektronikai felderítő rendszerek műszaki megbízhatósága, Bárkányi Pál PhD értekezés (2012)

Kritikus információs struktúrák vezeték nélküli hálózatának védelme, Varga Péter J. PhD értekezés (2012)

2011

Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alakalmazási kérdései, külünös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére, Koleszár Béla PhD értekezés (2011)

Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem, Gyányi Sándor PhD értekezés (2011)

Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében, Fleiner Rita PhD értekezés (2011)

2010 A vezetési és információs rendszer technikai alrendszerének vizsgálata különös tekintettel a minőségbiztosításra és az átvitelbiztonságra, Kerti András PhD értekezés (2010)
A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja, Bleier Attila PhD értekezés (2010)
A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai rendszer megszervezése a Magyar Honvédség többnemzeti műveleteinek tükrében, Farkas Tibor PhD értekezés (2010)
Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei, Fürjes János Norbert PhD értekezés (2010)
2009 A Magyar Honvédség tábori hírhálózatának hálózatfelügyelete, Magyarné Kucsera Erika PhD értekezés (2009)
A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében, Pándi Balázs PhD értekezés (2009)
2008 Katonai kommunikációs igények, lehetőségek a békefenntartás vezetésének támogatásában, Magyar Sándor PhD értekezés (2008)
2007 Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában, Beinschróth József PhD értekezés (2007)
A Magyar Honvédség információvédelmének - mint a biztonság részének - feladatrendszere, Kassai Károly PhD értekezés (2007)
Katonai informatikai rendszerek interoperabilitásának aktuális hadtudományi kérdései, Munk Sándor MTA doktori értekezés (2007)

Internet alapú nyílt információszerzés elvi rendszertechnikai megvalósítása, Ferenci Gábor Zoltán PhD értekezés (2007)
2006
2005 A Magyar Honvédség harcászati rádiórendszerének kialakítási lehetőségei egyes NATO-tagországok rádiórendszereinek tükrében, Hóka Miklós PhD értekezés (2005)
2004
2003