A Magyar Katonai Logisztikai Egyesület és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) között létrejött együttműködés egyik kiemelt feladataként Egyesületünk részt vesz a honvédelmi tárca "LOGISZTIKAI SZAKGYŰJTEMÉNY"-ének kialakításában és fenntartásában.

 

A gyűjtemény anyagainak alapját a budapesti katonai szervezetek újra diszlokálása során áttelepített Lehel utcai hadtáp és a Haditechnikai Intézet (HTI) múzeumainak anyaga képezi. A két gyűjtemény a 1089 Budapest, Kerepesi út 29/b 7. sz. épület II. emeletére került, amely kiállítási terület Egyesületünk irodahelyisége felett található. A gyűjtemény leltárában szereplő tételek a HM HIM tulajdonát képezik és a kiállítási területet is ők kezelik.

 

Jelenleg az átszállított anyagok, eszközök rendezetlenül, a kiállítás berendezése előtti állapotban találhatók.

 

Az Egyesület, mint szakértői tudásbázis, a „mit és miért mutassunk be” kérdések eldöntésének szakmai támogatásában vesz részt.

 

A hazai gyakorlatban kialakult kategorizálás alapján - figyelembe véve a NATO logisztikai definícióját - a következő szolgálatok megjelenítését tervezzük:
 

1. Fegyverzettechnikai
2. Páncélos- és gépjárműtechnikai
3. Repülő műszaki
4. Műszaki technikai
5. Vegyivédelmi technikai
6. Elektronikai
7. Élelmezés
8. Ruházat
9. Üzemanyag
10. Közlekedés
11. Egészségügyi (magyar rendszerben nem, de nagyszámú anyag áll rendelkezésre)
12. Elhelyezés
13. Mérésügy
14. Minőségbiztosítás
  +
  MH ÖLTP (MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság)
  HTI (Haditechnikai Intézet)
  NATO Security Invesment Program (NSIP)
  Missziók logisztikai biztosítása

 

(Az utóbbi négy terület nem szakág, de jelentősége, sajátosságai okán figyelmet érdemel.)

 

A HM HIM tájékoztatása alapján több, a logisztika valamely részterületét bemutató szakkiállítás, csapatmúzeum létezik az országban. 

A következő kiállításokat illetve a kérdéssel összefüggő honlapokat sikerült azonosítanunk:

 


A logisztikai szakgyűjtemény kialakításánál a „központi” kiállítás nem mehet a már működő bemutatók rovására. A kiállítások anyagát egy cél, a szolgálatok hiteles bemutatása érdekében szükséges harmonizálni, a lehető legteljesebb szakmai kép megteremtése érdekében.

Egyesületünk részéről a kiállítás előkészítésének koordinálását dr. Győrfi Sándor (m.: +36 30 339 2084, e-mail: gyorfi.sandor@chello.hu) végzi.

Egy szakmai gyűjtemény megvalósítására - a tárgyak bemutatása mellett - szinte korlátlan lehetőséget biztosít a digitalizálás. E technika célirányos megvalósításával történeti adatbázis hozható létre, a szakmai területek széles körének gyűjteménybe rendezésével:

  • Hazai fejlesztések, licencek, import;
  • Ipari kapacitásaink amelyek meghatározók voltak – a maiak, ha vannak;
  • Szervezetek és eljárások kérdésköre (állománytáblák, szabályzatok, tudományos munkák, tanulmányok, cikkek…);
  • Személyi állomány – évkönyvek, eseti kiadványok stb.


Meghatározó jogszabályok