A Katonai Logisztikai folyóirat online számai

A folyóiratok egyes számai elektronikusan is elérhetők. 

Az átlag 250-300 oldalnyi kiadványok témája alapvetően a logisztikai szakterület hadászati, hadműveleti és harcászati szintű elméleti és gyakorlati kérdéseinek, problémáinak, folyamatainak tudományos színvonalú elemzése, értékelése.

A folyóiratok - együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján - teljes terjedelmükben hozzáférhetők az Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Periodika Adatbázisában is.

A folyóirat elődjének tekintett „Hadtápbiztosítás” digitalizált példányai innen érhetők el. 

 

Online számok Szerzőink figyelmébe Böngészés