Belépés új tagoknak

 

Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, a katonai logisztika érdeklődője, kutatója, fejlesztője, alkalmazója, bármilyen szintű szereplője és elfogadja az Alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat.

 

Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség határoz.

 

Az Egyesület lehetőséget biztosít azoknak is, akik nem kívánnak rendszeresen részt venni munkánkban - pártoló tag - de időről-időre érdeklődnek eredményeink, céljaink iránt.

 

A tagok felvétele megfelelően kitöltött és aláírt írásos „Belépési Nyilatkozat” benyújtásával történik.  

A kérelmezőt nyilvántartásba veszik és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kezelik. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy nyilatkozatát arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként, mint az Egyesület tagja.